Všeobecné vyhlásenie


Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti OBAL PARTNER SK, s.r.o. (ďalej len "OBAL PARTNER SK"). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. OBAL PARTNER SK zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.OBAL PARTNER SK si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti OBAL PARTNER SK alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou OBAL PARTNER SK. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti OBAL PARTNER SK.


Všetky osobné údaje získava OBAL PARTNER SK od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.