Kontakt

Fakturačné údaje

OBAL PARTNER SK, s.r.o Horný Hričov 483 013 42 Horný Hričov Slovenská republika
Prevádzka: Jesenná 1
080 05, Prešov
Slovensko

IČO: 53 228 880

IČ DPH: SK2121314558

Telefón: 051 77 22 027

Fax:

Mobil: +421 910 780 710 E-mail: obalpartner@obalpartner.sk

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina; oddiel: Sro; vl.č.: 75458/L

Obchod

vedúci prevádzky:
obchodné oddelenie:

Sídlo spoločnosti